Види інформації

Загальна
характеристика
(Performance)

Узагальнена ознака процесу (діяльності), яка характеризує його продуктивність та ефективність. Продуктивність (effectiveness) відображає кількісні ознаки процесу, а ефективність (efficiency) — його якісні ознаки.

Показник,
метрика
(Performance
indicator)

Конкретна ознака поцесу (діяльності), яка зазвичай отримується шляхом декомпозиції загальної характеристики процесу на складові і яку обов'язково можно відобразити чисельно (кількісним або порядковим значенням).

Оцінка
показника
(Performance
measure)

Величина, яка не тільки може мати чисельне значення, але й відображає метод та засіб розрахунку показника процесу. У статистиці існує три критерія якості оцінки: незсуненість, ефективність та обгрунтованість. Якщо оцінка показника не задовольняє цим критеріям, її значення може некоректно характеризувати показник процесу.

Види оцінок показника за ступінню агрегації інформації про нього

Ранг
(Rank)

Місце об'єкту у вибірці, отримане в результаті сортування значень (scores) певного показника за певним критерієм (ranking criterion). Об'єкти дослідження можуть бути порівнені лише за своїми порядковими номерами, ступінь відмінності між ними обоцінити не можливо.

Група
(Grade)

Діапазон значень (scores) певного показника, визначений за певним критерієм (grading criterion). Об'єкти дослідження можуть бути порівнені за належністю до групи, ступінь відмінності між ними оцінити можна лише за характеристикою групи.

Індекс
(Rate)

Відношення значення конкретного показника об'єкту дослідження до деякого іншого значення (максимально можливого, середнього за вибіркою тощо). Можна оцінити не лише ступінь відмінності між об'єктами дослідження, але й ступінь відмінності кожного з них від деякого еталонного значення.

Значення
(Score)

Значення конкретного показника об'єкту дослідження, отримане після обробки вихідних даних (raw data). Можна оцінити ступінь відмінності між об'єктами дослідження.

Вихідні дані
(Raw data)

Дані, отримані у провайдера, що не оброблені та можуть напряму не відображати значення конкретного показника об'єкту дослідження.